Klankbordgroep en medezeggenschap

We hebben een klankbordgroep van ouders/verzorgers die meedenken over allerlei schoolzaken. Aan Melanchthon is ook een medezeggenschapsraad verbonden. Elke vestiging heeft een deelraad-MR (dMR), die meedenkt of meebeslist over de gang van zaken op de vestiging. Elke dMR heeft een afvaardiging in de gemeenschappelijke MR (gMR) van de gehele scholengemeenschap.
In de deelraad-MR van onze vestiging zitten twee leden vanuit het personeel, één ouder uit de klankbordgroep en één leerling vanuit de leerlingenraad (“Hart van Kralingen”).

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’