Klankbordgroep en medezeggenschap

We hebben een klankbordgroep van ouders/verzorgers die meedenken over allerlei schoolzaken. Aan Melanchthon is ook een medezeggenschapsraad verbonden. Deze MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door en uit de leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthon vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of leerlingen.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’