Alle scholen van Melanchthon richten zich op:

  • leerlingen die hard willen werken;
  • verschillende en actieve werkvormen in elke les;
  • de ontwikkeling van de leerling;
  • religieuze aspecten van het leven;
  • technologische mogelijkheden in elke leersituaties;
  • uitdagend, eigentijds en samenhangend onderwijs;
  • aansluiting bij de (beroeps)praktijk en de alledaagse werkelijkheid;
  • onderlinge samenwerking en actieve betrokkenheid.

Melanchthon Kralingen is een kleine school met zo’n 390 leerlingen. Om de overstap vanaf de basisschool zo makkelijk mogelijk te maken, hebben alle klassen in de onderbouw een eigen lokaal; de docenten komen naar de klas toe. Door vakken in leergebieden aan te bieden, zien de leerlingen gemakkelijk het verband tussen de verschillende vakken. Bovendien bereiken we daarmee dat de leerlingen weinig verschillende docenten hebben.

Alle leerlingen worden in de brugklas getoetst op taalvaardigheid en rekenen. Alle leerlingen krijgen in hun lesrooster een extra uur voor taal, vooral woordenschat en begrijpend lezen, en een extra uur voor rekenen. Een goed begrip van de Nederlandse taal is belangrijk om de lesboeken te begrijpen.

Lessen van 100 minuten
De lessen duren bij ons 100 minuten. Dat betekent dat leerlingen per dag niet meer dan 4 of soms 5 verschillende vakken hebben. Zo kunnen we de stof goed uitleggen en is er nog voldoende tijd om er op een andere manier mee aan de slag te gaan. De leerlingen hebben minder leswisselingen, dus meer rust en meer lestijd. Minder vakken per dag betekent minder huiswerk, en het blijkt dat leerlingen meer onthouden op deze manier. Binnen de 100-minuten-lessen kunnen leerlingen onder begeleiding aan huiswerk werken, waardoor onze school een ‘huiswerkarme’ school is: huiswerk maak je vooral op school! Alleen leerwerk gebeurt meestal thuis. Ook leerlingen die specifieke hulp nodig hebben kunnen dat binnen de les van hun eigen docent krijgen.

Leerlingbegeleiding
Elke leerling van Melanchthon krijgt een gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt. U vindt meer over onze leerlingbegeleiding op de pagina Leerlingbegeleiding.