Wij zijn enorm dankbaar en trots dat zoveel leerlingen dit jaar hebben gekozen voor Melanchthon Kralingen. Gelukkig hebben we de meeste leerlingen blij kunnen maken met het bericht dat ze zijn aangenomen, helaas is er ook een kleine groep waarvoor we geen plaats hadden.

De notaris heeft woensdag 24 maart de loting verricht en daarmee bepaald wie is ingeloot en wie is uitgeloot. Het doet ons pijn om de leerlingen die graag naar onze school wilden komen, nu te moeten vertellen dat ze zijn uitgeloot. Desalniettemin wensen we je heel veel succes op je volgende school.

INGELOOT BLINGELOOT KL
081006
024107
026044
085016
138088
004034
022041
120010
040083
056025
021049
124031
109125
084051
108
103
001
057
075
005
097
UITGELOOT BLUITGELOOT KL
082095
116063
087110
127027
028122
060121
038019
123013
113091
009
074
023
114

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’