Dit schooljaar, 2019-1920, moeten we – helaas – voor het eerst loten; we hebben aangeven dat we 100 plaatsen hebben en maar liefst 130 leerlingen hebben zich bij ons aangemeld. Met name in de groep bbl blijkt dat er sprake is van overaanmelding. We hebben daarvoor 15 plaatsen en daarvoor komen uiteindelijk 36 leerlingen in aanmerking.

We zijn enorm dankbaar voor iedereen die voor onze school heeft gekozen, het doet ons pijn om zoveel leerlingen teleur te moeten stellen!

Op deze pagina houden we de stand van zaken bij wat betreft de loting.

De loting vindt plaats op 4 april 2019, onder leiding van notaris Kooijman Autar Notarissen (Straatweg 7). Bij de loting zijn, naast de notaris, ook aanwezig:
* de heer D. Maharban, adjunct-directeur
* de heer J. Meester, afdelingshoofd onderbouw
* mevr. M.L. van der Pals van Ede, oudergeleding

Procedure loting
De notaris loot handmatig op lotingsnummer. Na de loting wordt de volgorde van loting bepaald; leerlingen die voldoen aan de voorrangsregel (‘een broer of zus op onze school’) worden in volgorde van loting naar boven geplaatst. Leerlingen die zijn uitgeloot, komen bij ons op de wachtlijst en kunnen alleen geplaatst worden als een ingelote leerling zich terugtrekt. Indien zij een school voor tweede voorkeur hebben aangegeven, worden zij na uitloting daar aangemeld; als die school nog plaats heeft kunnen ze worden geplaatst, anders schuiven ze door naar de school voor derde voorkeur, enz. Indien geen voorkeuzelijst is aangegeven kunnen de ouders van uitgelote leerlingen vanaf 8 april (tweede aanmeldronde) zelf een andere school zoeken; wij zijn niet zorgplichtig.

Wij wensen u dan veel succes op de nieuwe school!

Lotingsnummers
* voorrangsregel
Lotingsvolgorde
4 april, 9.00 uur
Lotingsuitslag
na voorrangsregel
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11*
B12
B13*
B14
B15*
B16
B17
B18
B19*
B20
B21
B22
B23
B24*
B25
B26
B27*
B28*
B29*
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
002 B18
005 B08
020 B36
026 B28*
041 B22
052 B24*
056 B32
070 B05
076 B21
083 B10
087 B06
105 B29*
107 B17
109 B01
117 B33
121 B14
124 B15*
128 B11*
129 B03
131 B23
133 B31
147 B07
156 B35
159 B30
164 B12
167 B34
174 B27*
181 B09
186 B13*
192 B25
199 B16
201 B19*
204 B02
205 B26
216 B20
224 B04
B28
B24

B29
B15
B11
B27
B13
B19
B18
B08
B36
B22
B32
B05
B21

Wachtlijst
B10
B06
B17
B01
B33
B14
B03
B23
B31
B07
B35
B30
B12
B34
B09
B25
B16
B02
B26
B20
B04